Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2014

Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2014
Payments
The deadline for payment is April 30, 2014.

The conference fee is 7500 CZK (or 300 EUR)

Conference fee includes:

 • accommodation in double bedroom from 26/5/2014 to 30/5/2014
     If you need single room accommodation price is doubled (1600 CZK)
 • full board
 • publication of papers in American Institute of Physics
 • record in database Thomson Reuters - Web of Science.
 • scientific and technical guarantee
 • accompanying program

 • Please pay your registration fee to one of accounts below (according to currency):

  For payment in EUR
  Bank name Tatra banka, a.s.
  Bank address Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovakia
  Name of account holder Slovenská spektroskopická spoločnosť
  Account name Slovenská spektroskopická spoločnosť
  Account number 2921888728
  Bank code 1100
  Value 300 EUR
  IBAN SK70 1100 0000 0029 2188 8728
  BIC/SWIFT TATRSKBX
  Payment description MSMS2014 – First name, Last name
  For payment in CZK

  Pro každou platbu je nutné uvedení variabilního symbolu!

  Název banky Komerční banka, a.s.
  Adresa banky KB, a.s. pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc
  Majitel účtu Univerzita Palackého v Olomouci
  Číslo účtu 19-1096330227
  Variabilní symbol 993103581
  Kód banky 0100
  Částka 7500 Kč
  Poznámka MSMS2014 – Jméno, Příjmení

  Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů
  do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.

  CZ.1.07/2.3.00/20.0058